Τ.Κ απο Θ

 

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ
Θάλειας   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θαλή   714 14 ΓΑΖΙ
Θαλή   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θαλή   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Θαλητά   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θέμιδος   714 14 ΓΑΖΙ
Θεμιστοκλέους   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεμιστοκλή   714 14 ΓΑΖΙ
Θένων   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοδοσάκη   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοδούλου   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοδωράκη Γεωργίου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοδωράκη Εμμ.   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοδώρας   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοκρίτου   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοκτίστου   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοτοκά Γεωργ.   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοτοκοπούλου   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοτόκου   714 14 ΓΑΖΙ
Θεοφάνους του Κρητός   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοφάνους   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοφίλου   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεοφράστου   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θερίσου 1-τέλ 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θερίσου 2-τέλ 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θερμοπυλών   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεσπρωτίας   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεσσαλίας   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θεσσαλονίκης   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θέτιδος   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θήβας   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θήρας   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θησέως   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θησέως   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θουκυδίδου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θουκυδίδου   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Θράκης   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Θριάμβου   714 14 ΓΑΖΙ