Χρήσιμα Τηλέφωνα Νομού Χανίων

Πρώτες ανάγκες
ΕΚΑΒ 166
Πυροσβεστική : 199
Νοσοκομείο Χανίων (Μουρνιές) : 28210 22000
Αστυνομία Χανίων :  100   -   28210 28744

Σταθμός Αιμοδοσίας : 28210 22501
Ναυτικό Νοσοκομείο Σούδας : 28210 89307
Ερυθρός Σταυρός : 28210 52550
Ψυχικών Παθήσεων : 28210 81611
Περιφερειακά Ιατρεία
Αλικιανού: 28210 77300
Αρωνίου: 28210 63336

Γερανίου: 28210 61268
Κοντοπούλων: 28210 65211
Λάκκων: 28210 67225
Μάλεμε: 28210 62360
Μεσκλών: 28210 67356
Ντερέ: 28210 77995
Σούδας: 28210 23538  

Αστυνομικά Τμήματα - Σταθμοί
Χανίων : 28210 28744
Αερολιμένα : 28210 63033
Αλικιανού: 28210 77127
Ν.Κυδωνίας: 28210 32200
Σούδας: 28210 89316
Τμήμα Τροχαίας: 28210 28758
Τμήμα Ασφάλειας: 28210 28750
Τμήμα Τουρισμού: 28210 53333 - 171
Κοντοπούλων: 28210 65085
Μάλεμε: 28210 62209
Πλατανιά: 28210 68206
Στερνών: 28210 63333
Λάκκων: 28210 67224  

Λιμεναρχεία Χανίων

Χανίων : 28210 98888
Σούδας : 28210 89240


Διάφορα
Βλάβες ΔΕΗ : 1050
Βλάβες OTE : 121 Βλάβες
Ύδρευσης - Αποχέτευσης : 28210-36250
Αεροδρόμιο : 28210-63224
ΕΟΜΜΕΧ : 28210-42568
EOT : 28210-92943
ΙΚΑ : 184,28210-55950,24500

ΚΕΠ
ΚΕΠ : 1564 Χανίων Κεντρικό : 28210-36204-6
Αρωνίου : 28210-69946
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων : 28210-23302-3
Βαμβακόπουλου : 28210-99219 Γερανίου : 28210-83951-4
Λούλου : 28210-65040 Ν. Κυδωνίας : 28210-38278
Σούδας : 28210-23617  

ΕΛΤΑ
Χανίων Κεντρικό : 28210-28445
Χανίων Κομβικό Κεντρικό : 28210-71361
Αλικιανού : 28210-77149 Κουνουπιδιανά : 28210-64218
Μουρνιές : 28210-71651 Πλατανιά : 28210-68665
Σούδα : 28210-89216

-