ΕΛΛΑΔΑ

Τα 4χρονα στα νηπιαγωγεία από του χρόνου - Αντιδρούν Δήμοι και ΠΟΕ-ΟΤΑ

Από του χρόνου τα 4χρονα στα νηπιαγωγεία. Ειδικότερα, μέσα στο νομοσχέδιο για την ίδρυση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εντάσσεται διάταξη-άρθρο που προβλέπει ότι θα εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2018 - 2019 η εγγραφή των 4χρονων νηπίων στα Νηπιαγωγεία και την Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Η διάταξη αναφέρει ότι η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί, σταδιακά, σε Δήμους, που θα επιλεγούν, σύμφωνα με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι, για το θέμα, έντονη είναι η αντίδραση, τόσο των Δημάρχων (ΚΕΔΕ), όσο και των εργαζομένων (ΠΟΕ-ΟΤΑ), που κάνουν λόγο για "λουκέτο" των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και απολύσεις εργαζομένων.

Σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η ένταξη των νηπίων 4 ετών στην Υ.Ε. θα έχει ως συνέπεια να επιβαρυνθούν οικονομικά περίπου 40.000 οικογένειες, να κλείσουν 1.600 Δημοτικές δομές και να μείνουν άνεργοι πάνω από 3.200 εργαζόμενοι.

Ειδικότερα, στο Άρθρο 33 του Σ/Ν «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», αναγράφεται:

β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών.».

«4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα, ενώ για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παρ. 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το σχολικό έτος 2018-2019, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, εφαρμοζόμενου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985.»

athensvoice.gr