ΕΛΛΑΔΑ

Η Κομισιόν ενέκρινε Ελληνικό πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σήμερα ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που έχουν πληγεί από την πανδημία. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 

ΗΚομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, (i) η στήριξη δεν θα υπερβεί τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία και (ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς εκτός από τους τομείς της χρηματοδότησης, της πρωτογενούς γεωργίας, του καπνού και της αλιείας. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπεράκτιες εταιρείες εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος.

Η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Ο στόχος του μέτρου είναι να βοηθήσει στην εξασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για τις ΜΜΕ που πλήττονται. Το ποσό των επιχορηγήσεων αντιστοιχεί στους τόκους που θα έπρεπε να πληρώσουν οι δικαιούχοι για τα υφιστάμενα δάνεια για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021.