Ακριβότερα κατά 122,6% πωλείται μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο και κατά 88,8% το ηλεκτρικό ρεύμα.