Πιτσαρία δεν είχε κόψει 58.000 αποδείξεις για παραγγελίες που είχε πάρει μέσω πλατφόρμας delivery ύψους 635.000 ευρώ

Οι σαρωτικοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς σε ολόκληρη την χώρα.

Κατά το έργο τους οι ελεγκτές της αρχής κάνουν καθημερινά επισκέψεις σε καταστήματα σε όλη τη χώρα, πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για την έκδοση αποδείξεων. 

Πέραν όμως αυτών με τη βοήθεια ειδικών λογάριθμων και νέα λογισμικών μπορούν να κάνουν και στοχευμένους έλεγχους που προκύπτουν από τον .

Για παράδειγμα η συνεργασία των ελεγκτών με τις πλατφόρμες διανομής φαγητού delivery αποδίδει όλο και περισσότερους καρπούς καθώς τα στοιχεία, που αποστέλλουν οι πλατφόρμες, αξιοποιούνται καθημερινά, δεδομένου ότι διαμορφώνουν – μαζί με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ – συγκεκριμένες στοχεύσεις επιχειρήσεων, μέσω των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Έτσι, ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα, με τη χρήση έξυπνων λογισμικών:
α) να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο των ψηφιακών δεδομένων, που παράγουν οι φορολογικοί μηχανισμοί, εντοπίζοντας μη τιμολογηθέντα δελτία παραγγελίας ή μαζικές εκπτώσεις στο τέλος της ημέρας ή αδικαιολόγητα μεγάλο όγκο ακυρωτικών.

β) να συσχετίζει τις ληφθείσες παραγγελίες, μέσω των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, με την έκδοση των αντίστοιχων αποδείξεων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ελεγκτές εντόπισαν πιτσαρία στην Αργυρούπολη, η οποία, για τρεις χρονιές, 2017 – 2018 – 2019:

Δεν έκοψε 58.200 αποδείξεις για παραγγελίες, που είχε πάρει μέσω πλατφόρμας > Συνολικής αξίας 635.000 ευρώ

Πλέον ΦΠΑ 131.000 ευρώ

Εκτός από τα πρόστιμα, τους φόρους και τις προσαυξήσεις, που επιβλήθηκαν ήδη στην επιχείρηση, οι ελεγκτές συνεχίζουν να κάνουν φύλλο και φτερό τα βιβλία του καταστήματος, ώστε και να δουν σε βάθος την υπόλοιπη φορολογική συμπεριφορά του, αλλά και να ελέγξουν και τις υπόλοιπες χρήσεις.

ΠΗΓΗ  https://www.newsbeast.gr/