Οι εταιρείες SWISSPORT και SKYSERV εξαγγέλλουν 740 νέες θέσεις εργασίας

Οι εταιρείες SWISSPORT και SKYSERV εξαγγέλλουν 740 νέες θέσεις εργασίας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών

των εταιρειών σε όλη την Ελλάδα κατά την θερινή περίοδο.

Αναλυτικές πληροφορίες και προϋποθέσεις για την υποβολή των βιογραφικών σημειωμάτων είναι διαθέσιμες στο http://ergasia.oloimaziboroume.gr

Ειδικότητες

Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Επιβατών (230 θέσεις)

Απόφοιτοι Λυκείου. Πτυχιούχοι σχολής Αεροπορικών Σπουδών θα προτιμηθούν Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate Γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας επιθυμητή

Εμπειρία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, Αεροπορική εταιρεία ή αντιπρόσωπο επιθυμητή

Γνώσεις Η/Υ

Ηλικία 20-40

Εργάτες Φορτοεκφορτωτές (255 θέσεις)

Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης επιθυμητή Κάτοχος Αδείας Οδήγησης Β Κατηγορίας

Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή

Ηλικία 20-40

Υπάλληλοι Πίστας (112 θέσεις)

Απόφοιτοι Λυκείου. Πτυχιούχοι σχολής Αεροπορικών Σπουδών θα προτιμηθούν

Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, Αεροπορική εταιρεία ή αντιπρόσωπο επιθυμητή

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate

Γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας επιθυμητή

Γνώσεις Η/Υ

Κάτοχος Αδείας Οδήγησης Β Κατηγορίας

Ηλικία 20-40

Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (94 θέσεις)

Άδεια Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή

Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, επιθυμητή

Ηλικία 20-50

Οδηγοί Λεωφορείου (50 θέσεις)

Άδεια Οδήγησης Δ’ Κατηγορίας

Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή

Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, επιθυμητή

Ηλικία 20-50

aftodiokisi.gr