ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

« Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην συντήρηση και αντικατάσταση φίλτρων δεκαέξι (16) υπερκαταψυκτών του Τμήματος Βιολογίας της ΣΘΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 2.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 27 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »