ΕΝΤΟΣ

Καρδιοχειρουργός.χειρουργεί για 20 χρόνια δωρεάν

Αυξέντιος Καλαγκός, καρδιοχειρουργός. Χειρουργεί για 20 χρόνια δωρεάν, φτωχά παιδιά σ όλο τον κόσμο.

Έχει σώσει μέχρι τώρα περίπου 15.000 παιδιά. Τον λένε "Άγιο χωρίς ράσο" κι έχουν δίκιο

«Οταν κλείσω τα μάτια, θα έχω μαζί μου την ευτυχία όλων των παιδιών που έσωσα μέχρι τώρα»

fb / @ariadnicr