ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην προμήθεια και εγκατάσταση υλικών στον χώρο του Ψηφιακού Κέντρου Εκπαιδευτικών Μέσων του Πανεπιστημίου Κρήτης, επί της Λ. Κνωσού, προϋπολογισμένης δαπάνης 15.579,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »