ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

« Το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εκτέλεση εργασιών πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου, στην περιοχή Βουτών και του Λευκού Κτηρίου στην Λ. Κνωσού, συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 24.787,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 25/05/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.
Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »