ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων (CPU/GPU) για τους επιστημονικούς υπολογισμούς στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, προϋπολογισμένης δαπάνης 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Ασπασία Στιβακτάκη
α.α.

Παναγιώτα Σαλεμή