ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο από 01-09-2021 έως και 31-08-2022, προϋπολογισμένης δαπάνης 24.587,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 27/7/2021 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »