ΕΝΤΟΣ

Η θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

Σύνταξη άρθρου: Σ. Ντάφης, Κ. Λαγουβάρδος

ΕΑΑ-Πεντέλη, 25 Ιουλίου 2021, 09:30

Υψηλότερα έως και 2°C από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυμαίνεται η θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας στο Αιγαίο, ενώ στο Βόρειο Ιόνιο δορυφορικές μετρήσεις δείχνουν έως και 4°C ψυχρότερα ύδατα από τη μέση τιμή της περιόδου 2008-2018. Ο Χάρτης 1 δείχνει τις δορυφορικές μετρήσεις της θερμοκρασίας της θάλασσας σε πολύ υψηλή χωρική ανάλυση όπως τις αναλύσαμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr. Στο Αιγαίο η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 23°C και 28°C και στο Ιόνιο από 21°C έως 27°C. 

Ο Χάρτης 2 παρουσιάζει τις αποκλίσεις των τιμών του Χάρτη 1 από τη μέση τιμή της περιόδου 2008-2018 όπου διακρίνονται οι πολύ χαμηλές τιμές στο Βόρειο Ιόνιο, στην περιοχή της Κέρκυρας και των Οθωνών. Αυτή η ψυχρή απόκλιση των υδάτων παράλληλα με τις ακτές της Αλβανίας και της Βορειοδυτικής Ελλάδας αποδίδεται στο φαινόμενο της "ανάβλυσης των υδάτων". Η επικράτηση ισχυρών βόρειων-βορειοδυτικών ανέμων στη Νότια Αδριατική και το Βόρειο Ιόνιο μεταξύ της Τετάρτης 21 και της Παρασκευής 23/07 είχε σαν αποτέλεσμα την ανάδυση (ή ανάβλυση) ψυχρών υδάτινων μαζών από μεγάλο βάθος της θάλασας, συχνό φαινόμενο κοντά σε ακτές με δυτικό προσανατολισμό στο Βόρειο Ημισφαίριο. 

Πηγή: meteo.gr