ΕΝΤΟΣ

Η υπερσύγχρονη αλατιέρα .... απο τον Δήμο Καρδίτσας...