ΕΝΤΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την «Επισκευή εργαστηριακών απαγωγών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης , προϋπολογισμένης δαπάνης ___4.500,00__€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει    27/5/22      και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »   

-----------------------------------------------------------------------------

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την επισκευή ενός υπερκαταψύκτη FORMA 705 (Thermo) του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 23/05/2022 και  ώρα 14:00. Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »