Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την απομάκρυνση χημικών αποβλήτων, ποσότητας 7.600 κιλών (υγρών και στερεών) από τις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Χημείας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 21.675,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 28/03/2023  και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »   

Δημοφιλή Αρθρα