Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην προμήθεια και εγκατάσταση ασανσέρ (αντικατάσταση ενός παλαιού) και εκσυγχρονισμό ενός ήδη υπάρχοντος (με αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα) του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμού 30.132,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 4/4/2023  και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr»   

Δημοφιλή Αρθρα