Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εργαστηριακού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων Βιολογίας, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, προϋπολογισμένης δαπάνης 4.889,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 27/09/2023  και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »  

-------------------------

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 22.311,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 25/09/2023  και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »