Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την επαναπροκήρυξη για την συντήρηση και αποκατάσταση πρασίνου για τo έτος 2023, του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 04/12/2023  και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »   

------------------------------------

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 15.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 1/12/2023 και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr » ------------------------------------------------------------- 

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ημερολογίων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για το έτος 2024, προϋπολογισμένης δαπάνης 1.199,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 30/11/2023 και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »   ---------------------------------------------

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την επαναπροκήρυξη για την συντήρηση και αποκατάσταση πρασίνου για τo έτος 2023, του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 04/12/2023  και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »   

   

 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

 του Τμήματος  Προμηθειών 

Μαρία Μανιδάκη

Δημοφιλή Αρθρα