Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου  διακίνησης  επείγουσας αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης , στο Ηράκλειο, σε εταιρεία ταχυμεταφορών, για τα έτη 2024 & 2025 , προϋπολογισμένης δαπάνης 4.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει  13/2/2024   και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »   

Δημοφιλή Αρθρα