ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοδρόμηση

Μονοδρόμηση της οδού Ευμαθίου

Το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες ότι από την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 θα μονοδρομηθεί το τμήμα της οδού Ευμαθίου, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Παπαναστασίου έως τη συμβολή της με την οδό Παύλου Νιρβάνα, με είσοδο από την Λεωφόρο Παπαναστασίου, σύμφωνα με την αρ.698/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ. 3154ΠΕ/16-01-20250 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.