ΚΡΗΤΗ

Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης (επαναληπτική) στην προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Σταθμού στον Φοινοκαλιά. δαπάνης ύψους 10.944,24€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%)

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα παραδίδονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, στο κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »