ΚΡΗΤΗ

Σεισμός στην Κρήτη

Μέγεθος ML 4.5
Περιοχή ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Ημερομηνία ώρα 2022-05-08 13:22:30.6 UTC
Τοποθεσία 35,16 Ν; 25,29 Ε
Βάθος 2 χλμ
Αποστάσεις 23 χλμ ΝΑ του Ηρακλείου, Ελλάδα / ποπ: 137.000 / τοπική ώρα: 16:22:30.6 2022-05-08
14 χλμ. ΝΑ από Άνω Αρχάνες, Ελλάδα / ποπ: 3.900 / τοπική ώρα: 16:22:30.6 2022-05 08