Σεισμός στην ΚρήτηΜέγεθος ML 4.1
Περιοχή ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Ημερομηνία ώρα 2022-09-19   ωρα  06:31:
Τοποθεσία 35,00 Ν; 26.50 Ε
Βάθος 2 χλμ
Αποστάσεις 129 χλμ Α του Ηρακλείου, Ελλάδα / ποπ: 137.000 / τοπική ώρα: 06:31:38.4 2022-09-19
31 χλμ ΝΑ του Παλαίκαστρου, Ελλάδα / ποπ: 1.000 / τοπική ώρα: 06:31:38.4 2022-09-19