Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων εργαστηρίου ψηφιακής σχεδίασης και μικρό-εξαρτημάτων εργαστηρίου ενσωματωμένων επεξεργαστών των μαθημάτων ΗΥ120, ΗΥ428 του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, προϋπολογισμένης δαπάνης 5.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 10/10/2023 και  ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »