Συνεργατικός σχηματισμός του ΙΤΕ στον τομέα της ψηφιακής υγείας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας επέλεξε για χρηματοδότηση τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, Hellenic Digital Health Cluster του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής υγείας.

Ο συνεργατικός σχηματισμός αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και η υλοποίησή του γίνεται από το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Πρόκειται για έναν συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας που συγκεντρώνει τους πιο σημαντικούς φορείς του τομέα της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους στην καινοτομία, και στην εξωστρέφειά τους. Όραμα του HDHC είναι η ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος, ώστε να ενταχθεί η χώρα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο HDHC συμμετέχουν 14 καινοτόμες και δυναμικές εταιρείες και δύο  ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (ITE και Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής – ΙΚΠΙ):

Advantis Medical Imaging Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Athens Eye Hospital

BIOEMTECH

COMPUTER SOLUTIONS

Γνώμων ΑΕ

iKnowHow

MEDIS ΑΕ

MCBS

MICRO’S LEADER AE

NEUROLINGO

ORamaVR AE

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

SIBA SOFT AE

SIGMASOFT SA

Το HDHC είναι ανοιχτό να συνεργαστεί και με άλλες εταιρίες καθώς και με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή υγεία, αν το επιθυμούν. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως συντονιστής της πρωτοβουλίας θα αναπτύξει ένα σύνολο υπηρεσιών που θα βοηθήσουν τα μέλη του HDHC να:

-Αναπτύξουν νέες ικανότητες και γνώσεις.

-Υλοποιήσουν επιχειρηματικές και τεχνολογικές δράσεις χάρη στις υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες, καθώς και ενέργειες μεταφοράς τεχνολογίας.

-Αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδεύσεις για τις τελευταίες εξελίξεις και τις νέες προκλήσεις καθώς και σε ευκαιρίες χρηματοδότησης.

-Κάνουν συνέργειες με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

-Χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία, τις ικανότητες, τα δίκτυα και τους πόρους τους.

-Προωθήσουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

-Δημιουργήσουν επαφές και ευκαιρίες συνεργασίας με διεθνείς εταιρίες.

ΕΡΤ /  Κώστας Βασιλάκης

Δημοφιλή Αρθρα