ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα ανακάλυψη ερευνητών του ΙΤΕ για τις γενετικές βλάβες στα κύτταρα του παγκρέατος

Οι γενετικές βλάβες σε κύτταρα του παγκρέατος προκαλούν συσσώρευση μικρών τμημάτων DNA που ενεργοποιούν ισχυρή φλεγμονή και γήρανση των κυττάρων.

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας ανέπτυξε πρωτεΐνες ικανές να στοχεύσουν τα συγκεκριμένα κύτταρα, να απομακρύνουν το DNA δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της φλεγμονής.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεγμονής, ρίχνοντας φως στη διαδικασία της γήρανσης και σε μηχανισμούς καρκινογένεσης στον άνθρωπο.
Το εργαστήριο κατέθεσε αίτηση για κατοχύρωση της πατέντας.