ΙΤΕ Ρομπότ-αναρριχητής βοηθάει σε έκτακτα περιστατικά