Τ.Κ. απο αριθμούς

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ
16 Μαρτύρων   714 14 ΓΑΖΙ
25ης Αυγούστου   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
30 Μαρτύρων Δαμαστιανών   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
3ης (Γ') Σεπτεμβρίου   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
62 Μαρτύρων   714 14 ΓΑΖΙ
62 Μαρτύρων 1-τέλ 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
62 Μαρτύρων 2-τέλ 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

 

-