Τ.Κ απο Ω

 

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ωκεανίδων   714 14 ΓΑΖΙ
Ωκεανίδων   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ωκεανού   714 14 ΓΑΖΙ

 

-