Παρεμβάσεις σε δύο άξονες περιλαμβάνει ο σχεδιασμός των δανειστών για το ασφαλιστικό, με κοινό παρονομαστή την περαιτέρω συμπίεση των συντάξεων, έως και 3.600 ευρώ ετησίως.