- Το Δ.Σ. Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έδωσε το “πράσινο φως” για τη χαλάρωση των capital controls
- Αναμένεται ακόμα και σήμερα η δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
- Δείτε ποιες είναι οι αλλαγές