Τ.Κ απο Β

 

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βάγιας   714 14 ΓΑΖΙ
Βάγιας   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Βαθύπετρου   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βαλαωρίτου Αρ.   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βαλέστρα   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βαλσαμόνερο   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βαλτετσίου   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βάμβα Νεοφύτου   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βαρδαξή Αποστ.   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Βάρναλη Κ.   714 14 ΓΑΖΙ
Βάρναλη Κ.   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βάρνης   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βασιλείδη   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βασιλογιώργη Γ.   714 14 ΓΑΖΙ
Βασιλογιώργη   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βατάτζη Ιωαν.   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βελισσαρίου   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βελισσαρίου   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Βέμπο Σοφίας   714 14 ΓΑΖΙ
Βενέζη Ηλία   714 14 ΓΑΖΙ
Βενέζη Ηλία   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βενέζη Ηλία   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Βενέρη Τ.   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βενιζέλου Ελευθερίου   714 14 ΓΑΖΙ
Βενιζέλου Σοφοκλή 101-τέλ 8-τελ 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βενιζέλου Σοφοκλή 1-89 2-6 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βεντρίς   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βέργα   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βεργίνας   714 14 ΓΑΖΙ
Βεργίνας   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βερίτη Γ.   714 14 ΓΑΖΙ
Βερμίου   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βερναδάκη Δημ.   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βήνης   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βησαριώνα   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βιάννου   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βίγλας   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βιζυηνού   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βικέλα   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βιομηχανική Περιοχή   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Βιργιλίου   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βιστάκη   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βίτσι   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βλαστού Μελ.   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βλαστών   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βλάχου Μιχ.   714 14 ΓΑΖΙ
Βλάχου   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βογιατζάκη   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βοΐβης   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βοιωτίας   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βολονάκη Κων.   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βόλου   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βορεάδη Αντ.   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βορείου Ηπείρου   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βοσπόρου   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Βουλγαροκτόνου Βασιλείου   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βουρβάχων   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βουρδουμπάδων   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βουρεξάκη Ευμενίου   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βουτιερίδη   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βρεττάκου Νικ.   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βροντησίου   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βρυάξιδος   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Βρυεννίου Ιωσήφ   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βρυούλων   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βυζαντίου   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βυζαντίου   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Βύρωνος   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ