Τ.Κ απο Η


ΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Ήβης
714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ήβης
715 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηγουμενίτσης
714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηγουμένου Γαβριήλ
713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηλείας
713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηλέκτρας
714 14 ΓΑΖΙ
Ηλέκτρας
713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηλιού
714 14 ΓΑΖΙ
Ημαθίας
713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηπείρου
713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηρακλείτου 47-τέλ 46-τέλ 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηρακλείτου 1-45 2-44 716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ηρακλή
713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ήρας
713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ήρας
716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ηροδότου
714 14 ΓΑΖΙ
Ηροδότου
716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ησιόδου
713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηφαίστου
714 14 ΓΑΖΙ
Ηφαίστου
713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ