Τ.Κ απο Ι

 

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιακωβίδη Γεωργ.   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιασίου   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιάσονος   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιγνατίου   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιδαίου Ανδρου   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ίδης 1-τέλ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ίδης 2-τέλ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιδομενέως   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιεράπετρας   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιερολοχιτών   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιερού Λόχου   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ικαρίας   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ικάρου   714 14 ΓΑΖΙ
Ικάρου 1-13 2-38 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ικάρου 1-39 2-32 713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ικάρου 15-τέλ 40-τέλ 713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ικάρου 41-τέλ 34-τέλ 716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ικάρου   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ικτίνου   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιλιάδος   714 14 ΓΑΖΙ
Ιλιάδος   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ίμβρου   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ινάτου   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιοκάστης   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιόλης   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιουστινιανού   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιπποκράτη   714 14 ΓΑΖΙ
Ιπποκράτους   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιπποκράτους   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ιππολύτου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ίριδας   714 14 ΓΑΖΙ
Ίριδος   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ισαύρων   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ισιδώρου   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ισιδώρου   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ισμήνης   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ισοκράτους   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ισότητας   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ισσού   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιτάνου 1-5 2-8 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιτάνου 7-τέλ 10-τέλ 713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιφιγενείας   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιωακείμ   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιωαννίνων   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιωλκού   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιωνίας 1-τέλ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ιωνίας 2-τέλ 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ