Τ.Κ απο Λ

 

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ
Λαβρέως   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαβυρίνθου   714 14 ΓΑΖΙ
Λαβυρίνθου   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαγκαδά   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λάδωνα   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαέρτη   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαζαράκη Ιορδάνου   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λακωνίας   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαμίας   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαμπέτη Έλλης (Λοφ.)   715 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαμπέτη Έλλης   714 14 ΓΑΖΙ
Λαμπέτη Έλλης   715 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαμπράκη Γρηγ.   714 14 ΓΑΖΙ
Λαμπράκη Γρηγ.   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Λάμπρου Κατσώνη   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λάνδου Αγαπίου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαοδάμαντος   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαονίκου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λάππα   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαρίσης   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λασαίας   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λασηθίου   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λασθένους   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λατούς   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαχανά   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαχαναγορά   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λεβήνου   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λειβαδιάς   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λέκκα Κων.   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λελεγών   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Λεονταρίτη Φρ.   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λεοστίκ Πιέρ   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λέρα Στεφάνου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λεράτου Κ.   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λέσβου   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λευθεραίου   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λευκάδας   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λευκάς   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λευκών Ορέων   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λευκωσίας   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λεωνίδου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λεωχάρους   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Λήμνου   714 14 ΓΑΖΙ
Λήμνου   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιμάνι   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λίμνης Κουρνά   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιμπέρη Λιμπ.   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Λιμπριτιδών   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λίνδου   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λίντο Στόμιο   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λισού   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λογιού   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λογοθέτη Γεωρ.   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λούη Σπύρου   714 14 ΓΑΖΙ
Λούη Σπύρου   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λουντέμη Νικ.   714 14 ΓΑΖΙ
Λούρου   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λουτσάκη Γεωργ.   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λοφούπολη   715 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λοχαγού Καραγιάννη   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λοχαγού Μαρινέλλη   712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λυκάστου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λυκούργου   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λυκούργου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λύκτου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λύξου   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Λυσία   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λυσιμάχου   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Λυσιστράτης   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λύτρα Νικηφόρου   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ