Τ.Κ απο Ρ

 

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ραδαμάνθους   714 14 ΓΑΖΙ
Ραύκου 1-τέλ 2-68 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ραύκου 70-τέλ 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ραυτοπούλου   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρέας   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρεθύμνου   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρενιέρη   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρέπουλη Εμμ.   714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρήγα Φεραίου   714 14 ΓΑΖΙ
Ρήγα Φεραίου   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ριανού   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ριζάρη   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ριζηνίας   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρίζου Ιακ.   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρίθυμνας   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρίτζου Ανδρ.   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρίτσου Γιάννη (Λοφ.)   715 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρίτσου Γιάννη   714 14 ΓΑΖΙ
Ρίτσου Γιάννη   715 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ροδαμάνθους   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ροδάνθης   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ροδιάς   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ροδινού Ανδρ.   713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ροδοδενδρέων   714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ροδοκανάκη 11-τέλ 14-τέλ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ροδοκανάκη 1-9 2-12 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ροδόπης   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρόδου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρόδων   714 14 ΓΑΖΙ
Ρόδων   713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ροδωπού   713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ροιούς   716 01 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ρολέν   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρούσου Χούρδου   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρυτίου   713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρωμανού Γ.   712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ρωμανού Διογένη   713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ