Πανεπιστήμιο Κρήτης : Απ’ ευθείας ανάθεση

Write a comment

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της  απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μελανιών και toners για εκτυπωτές, fax και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα των Τμημάτων/Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, για το έτος 2024, προϋπολογισμένης δαπάνης 17.615,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 21/06/2024 και ώρα 14:00.
Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr

---------------------

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την “προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για το έτος 2024. ( συνολικός προϋπολογισμός ποσό ύψους  5.632,50  €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α )
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει  28/6/2024  και ώρα 14:00
Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr

--------------

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την “προμήθεια εκτυπωμένων δίφυλλων σελίδων Διαγωνισμού για το έτος 2024. ( συνολικός προϋπολογισμός ποσό ύψους 2.592,00€ €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α )
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει 21/06/2024 και ώρα 14:00¨
Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »

---------------------

«Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την “ προμήθεια εργαστηριακού & βιομηχανικού χαρτιού 2024¨ (συνολικός προϋπολογισμός ποσό ύψους 2.450,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α )
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει 21/06/2024 και ώρα 14:00¨»
Οι προσφορές θα παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (γραφείο 20 - ισόγειο) της Υποδ/νσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κτήριο Διοίκησης Ι που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.
Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.uoc.gr »

Write comments...
Log in with ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.